Błąd systemu tuszu w drukarce HP Photosmart

Błąd systemu tuszu

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu drukarki atramentowej komunikatu „Błąd systemu tuszu” należy wykonać parę prostych kroków, aby rozwiązać problem. Taki problem pojawia się jedynie w drukarkach firmy HP z serii Photosmart.

HP PhotoSmart - błąd system tuszu

Reset drukarki

Reset drukarki to proces przywrócenia jej ustawień fabrycznych lub rozwiązania problemów technicznych poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Może to obejmować różne kroki, w zależności od modelu drukarki i producenta. Ogólnie jednak, oto kilka sposobów, w jakie resetuje się drukarki:

 • Przełącznik zasilania: Wyłączanie i ponowne włączanie drukarki za pomocą przełącznika zasilania lub przycisku zasilania może czasami rozwiązać drobne problemy,
 • Restartowanie oprogramowania: Czasami konieczne jest ponowne uruchomienie oprogramowania drukarki lub komputera, aby rozwiązać problemy związane z drukowaniem,
 • Przywracanie ustawień fabrycznych: W niektórych przypadkach konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych drukarki. Zazwyczaj odbywa się to poprzez interfejs użytkownika drukarki lub za pomocą kombinacji klawiszy na panelu sterowania,
 • Odłączenie zasilania: Wyłączenie drukarki poprzez odłączenie jej od źródła zasilania (np. wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego) może czasami pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z błędnym działaniem urządzenia,
 • Resetowanie układu drukującego: Niektóre drukarki posiadają opcję resetowania układu drukującego, która pomaga w usuwaniu zatorów i problemów z jakością wydruku. Zazwyczaj można to zrobić z poziomu menu administratora,
 • Resetowanie ustawień sieciowych: Jeśli drukarka jest połączona z siecią, resetowanie ustawień sieciowych może być konieczne, aby rozwiązać problemy z połączeniem.

Przed przystąpieniem do resetowania drukarki zaleca się sprawdzenie instrukcji obsługi urządzenia, ponieważ proces ten może się różnić w zależności od modelu i producenta. Ponadto, przed dokonaniem resetu warto również upewnić się, że zapisano lub zrobiono kopię zapasową ustawień drukarki (np. lista adresowa), ponieważ resetowanie drukarki usuwa wszelkie dostosowania użytkownika.

Zobacz:  Gdy drukarka gniecie papier ...

Reset drukarki zazwyczaj usuwa „błąd systemu tuszu”

 • Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę,
 • Gdy drukarka jest włączona , wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu,
 • Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego,
 • Odczekaj przynajmniej 15 sekund,
 • Włóż przewód zasilający z powrotem do gniazdka elektrycznego,
 • Włóż przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu drukarki,
 • Jeżeli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć

Jeżeli w wyniku powyższej procedury rozwiązałeś problem, możesz zaniechać wykonywania dalszych czynności. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Czyszczenie głowic

Rozwiązanie 2: Czyszczenie i ponowna instalacja głowicy drukującej

Jeżeli wykonanie poprzednich czynności nie rozwiązało problemu, głowica drukująca może być nieprawidłowo zainstalowana lub na stykach elektrycznych głowicy mogą znajdować się resztki atramentu lub zanieczyszczenia. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić i wyczyścić głowicę drukującą.

 • Wyjmij głowicę drukującą,
 • Wyczyść głowicę drukującą,
 • Ponownie zainstaluj głowicę drukującą

Nadal pojawia się „Błąd systemu tuszu”

Jeśli również i ta procedury nie rozwiązały problemu, należy wymieć głowicę drukującą. Skontaktuj się z naszym serwisem, aby zamówić uszkodzoną część.

Podobne wpisy