Zabezpieczania plików Office – Worda, Excela i PowerPointa

Pracujesz nad dokumentacją, tworzysz zestawienia, raporty, prezentacje na ważne spotkania, ale czy pamiętasz o ich zabezpieczeniu przed otwarciem przez osoby nieupoważnione ?.  Zarówno skoroszyt programu Excel, dokument programu Word jak i prezentacja programu Power Point mogą być zabezpieczone hasłem przed ich otwarciem przez osoby nieupoważnione.

Jak to zrobić w MS Excel, Word i Power Point ?


Krok 1
dla wersji 2003 – pozycję górnego menu o nazwie Plik
dla wersji 2007 – Przycisk pakietu Office (znajdujący się w lewym górnym rogu aplikacji)
dla wersji 2010 – kartę Plik
Krok 2
Wybieramy opcję Zapisz jako, a następnie odszukujemy przycisk o nazwie Narzędzia i korzystając z jego listy rozwijanej dokonujemy wyboru Opcji ogólnych

Krok 3
W wierszu Hasło ochrony przed otwarciem wprowadzamy dowolne hasło i swój wybór zatwierdzamy (po tej operacji będziemy poproszeni o ponowne wprowadzenie tego samego hasła celem weryfikacji poprawności i zatwierdzenie okna z hasłem). Kończymy wprowadzając nazwę pliku i miejsce zapisania dokumentu, skoroszytu czy też prezentacji.

 

Zobacz tez ...