Uszkodzony system tuszu w drukarce HP PHOTOSMART. Co robić ?

photosmart2

 

W przypadku pojawienia się na wywietlaczu drukarki komunikatu o uszkodzeniu systemu druku należy wykonć następujące czynności, aby rozwiązać problem.

 

Rozwiązanie pierwsze: Reset drukarki

  • Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę,
  • Gdy drukarka jest włączona , wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu,
  • Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego,
  • Odczekaj przynajmniej 15 sekund,
  • Włóż przewód zasilający z powrotem do gniazdka elektrycznego,
  • Włóż przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu drukarki,
  • Jeżeli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć

Jeżeli w wyniku powyższej procedury problem został rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności. Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Czyszczenie i ponowna instalacja głowicy drukującej
Jeżeli wykonanie poprzednich czynności nie rozwiązało problemu, głowica drukująca może być nieprawidłowo zainstalowana lub na stykach elektrycznych głowicy mogą znajdować się resztki atramentu lub zanieczyszczenia. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić i wyczyścić głowicę drukującą.
  • Wyjmij głowicę drukującą,
  • Wyczyść głowicę drukującą,
  • Ponownie zainstaluj głowicę drukującą

Jeśli również i ta procedury nie rozwiązały problemu, należy wymić głowicę drukującą. Skontaktuj się z naszym serwisem, aby zamówić uszkodzoną część.

 

Zobacz tez ...