Słownik

Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit, GPU (ang. Graphics Processing Unit) to układ scalony, którego działanie polega na pobraniu danych z pamięci, zinterpretowaniu ich jako instrukcję programu oraz wykonywaniu tych rozkazów. Jego rolę można porównać do mózgu człowieka. Ten układ elektroniczny nadzoruje i synchronizuje pracę wszystkich urządzeń w komputerze.

Płyta główna (ang. motherboard, mainboard) to laminowana płyta urządzenia elektronicznego, na którym zamontowane są najważniejsze elementy elektroniczne, dzięki którym możliwa jest komunikacja wszystkich pozostałych komponentów i modułom.

Bęben światłoczuły (OPC drum) jest istotną częścią składową każdej drukarki laserowej zarówno czarno-białej jak i kolorowej. Zbudowany jest z aluminiowego cylindra pokrytego warstwą materiału światłoczułego. Dzięki światłu lasera i elektrostatycznym właściwością walca światłoczułego obraz wydruk zostaje naniesiony na kartkę papieru.