SAMSUNG CLX-3185. Wymień zespół utrwalający.

Fuser SAMSUNG CLX-3185Zespół grzewczy, zwany też fuserem  jest głównym elementem każdej drukarki laserowej zarówno czarno-białej jak i kolorowej. Jest zbudowany zazwyczaj z dwóch współpracujących ze sobą wałków. Papier wraz z naniesionym na niego tonerem przechodzi pomiędzy tymi wałkami. Zadaniem fusera jest wprasowanie tonera w papier. Toner jest na trwale zespalany z papierem pod wpływem temperatury ok. 200°C. Jeden z wałków fusera wyposażony jest grzałkę. Ponieważ drukarka laserowa może wydrukować  stronę po 10-20 sekundach od momentu jej załączenia, grzałka musi mieć wystarczająco dużą moc, aby w tak krótkim czasie nagrzać wałki do odpowiedniej temperatury. Stąd też pobór prądu (szczególnie w momencie załączania i wydruku) każdej drukarki laserowej jest bardzo duży.

Wałki zespołu utrwalającego muszą być pokryte odpowiednią substancją, która z jednej strony nie pozwoli na przyklejenie się do nich tonera, a z drugiej ochroni wrażliwe elementy wałka przed działaniem wysokiej temperatury. Rolę tej substancji najczęściej spełnia oleju silikonowy nałożony na wałek w postaci cienkiej powłoki. W trakcie eksploatacji drukarek laserowych ulegają wszystkie elementy zespołu grzewczego: zużyciu ulegają zębatki, grzałka, powłoka wałków. Producenci drukarek zazwyczaj określają żywotność fuser-a na kilkaset tys. wydruków. Gdy licznik zespołu utrwalającego zbliża się do tej granicy, urządzenie zaczyna sygnalizować konieczność jego wymiany. W drukarce Samsung CLX-3185 pojawia się na wyświetlaczu komunikat  „Wymien wkrotce zespol utwal.”  Gdy licznik przekroczy granicę żywotności fusera, drukarka blokuje się i odmawia współpracy.

Do naszego serwisu wielokrotnie trafiały drukarki, w których urządzenie komunikowało konieczność wymiany fusera. Koszt wymiany zespołu grzewczego w drukarkach laserowych to wydatek kilkuset złotych. W urządzeniu wielofunkcyjnym SAMSUNG CLX-3185 wymiana fusera na nowy kosztuje ok. 350zł brutto. Warto więc zastanowić się czy montaż nowego zespołu grzewczego jest naprawdę potrzebny. Nasz serwis przed wymianą fuser-a sprawdza jego stan. Sprawdzamy stan wałków, zębatek i grzałki. Jeśli uszkodzone są folie grzewcze to wystarczy je wymienić na nowe. Jeśli zużyta jest grzałka – montujemy nową. Zużyte zębatki zastępuje się nowymi. Takie podejście do naprawy znacznie zmniejsza koszty uporania się z komunikatem nakazującego wymianę zespołu utrwalającego.

W większości drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, pomimo sygnalizacji konieczność wymiany fusera, nie ma konieczności jego wymiany. Sam użytkownik może stwierdzić czy trzeba wymienić lub naprawić zespół grzewczy. Trzeba sprawdzić:

  • Czy toner jest w całości wprasowany w papier; czy na papierze nie pozostają cząstki proszku, który po ruchu ręką rozmazuje się:

uszkodzony fuser SAMSUG CLX-385

  • Czy wydrukowany tekst nie jest „pofalowany”; czy na wydruku nie ma ciemnych znaków, występujących w regularnych odstępach równych obwodowi wałka termicznego:

uszkodzony fuserCLX-3185

Jeśli stan wydruku jest dobry, wystarczy zresetować licznik fusera i drukarka znów będzie działać bez problemu. Nasz serwis resetuje wszystkie liczniki materiałów eksploatacyjnych w drukarce SAMSUNG CLX-3185:

  • zespołu utrwalającego (fuser),
  • pasa transferowego (transfer belt),
  • bębna światłoczułego (imaging unit),
  • rolki transferowej (transfer roller),
  • rolki pobierającej (tray roller),
  • tonerów.

samsung stan materiałów eksploatacyjnych

Koszt resetu wybranego licznika jest nieporównywanie niższy niż koszt odpowiedniego podzespołu. Nasz serwis ma duże doświadczenie w resetowaniu liczników nie tylko w urządzeniach wielofunkcyjnych SAMSUNG CLX-3185. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Zobacz tez ...