Przesyłka z Płatnika do ZUS nie może zostać przyjęta. Co robić ?

blad_platnik21Z dniem 1 kwietnia 2010 wygasł obowiązujący certyfikat OOP. Niewłaściwy certyfikat OOP generuje komunikat błędu przy odbiorze potwierdzenia przesyłki: Przesyłka nie może zostać przyjęta. Przesyłka została przygotowana przy użyciu niewłaściwego certyfikatu OOP.Obowiązujący certyfikat OOP ma następujące parametry:

 

wystawca: CN=Certum Level IV CA, OU=Certum Certification Authority, O=Unizeto Technologies S.A., C=PL, numer: 06F385, SKI: 78FAFE06592E4655D766B60AD12E79050F28770B

Aby rozwiązać problem należy pobrać odpowiedni certyfikat i dokonać zmiany konfiguracji programu Płatnik.

Zobacz tez ...