Jak wyłączyć zapamiętywanie haseł w WINDOWS XP ?

home_security2Automatyczne zapisywanie haseł w WINDOWS XP bywa bardzo ryzykowne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Na szczęście możemy zablokować tą opcję, tak aby nawet przypadkowo nie zapisać hasła na dysku twardym.

 

 

 

 

Wystarczy, że wykonasz poniższe czynności:

  • Uruchom edytor rejestru regedit
  • Odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft -> Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  • Znajdź w prawym oknie wartość DisablePasswordCaching, jeżeli jej tam nie ma stwórz ją (Nowy -> Wartość DWORD)
  • Kliknij na nią prawym klawiszem myszy, wybierz Modyfikuj i jako nową wartość wpisz 1.

Zobacz tez ...