Jak usuwać uszkodzone sterowniki ?

regedit Chcesz zainstalować nowo zakupione urządzenie w naszym komputerze.  Niestety za każdym razem instalacja jest przerywana z powodu starych sterowników, które zostały uszkodzone albo źle odinstalowane.  W rejestrze pozostają wpisy, które nie pozwalają nam na ponowna instalację. Pomocna może być reinstalacja systemu, która niestety zajmie nam dużo czasu.  Z pomocą przychodzi nam niewielki program CCleaner.  Pozwala on na usunięcie starych sterowników, jak i błędów po nich zostawionych w rejestrze systemowym.

Z programu tego należy korzystać ze szczególną uwagą. Niewłaściwe użycie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie WINDOWS-a. Dlatego nasz serwis zaleca aby przed uruchomieniem tego programu zrobić kopię danych.

Zobacz tez ...