Błąd w bibliotece WinInet w programie Płatnik.

blad_platnik_80Przy próbie wysyłki dokumentów do ZUS może pojawić się komunikat: „Wystąpił błąd w bibliotece WinInet (numer 2)”. Wysyłki dokumentów nie można zrealizować. Rozwiązanie problemu polega na instalacji odpowiednich certyfikatów. Oto rozwiązanie, które zaleca nasz serwis:

  • przechodzimy do witryny http://www.cc.unet.pl
  • ściągamy certyfikaty CA-ZEW 33 (pem-Płatnik) oraz CA-NAD 31 (pem-Płatnik)
  • otwieramy Płatnika; wybieramy Przekaz -> Rejestruj Certyfikat
  • rejestrujemy certyfikat 31 oraz 33
  • uruchamiamy ponownie Płatnika

Po wykonaniu w/w operacji Płatnik nie powinien już zgłaszać żadnego problemu.

 

Zobacz tez ...