Bład drukarki Brother MFC – Drukarka zajęty lub Błąd połączenia

brother_drukarka_295cnJeżeli w trakcie użytkowania urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC pojawia się błąd „drukarka zajęty” lub „Błąd połączenia” to musisz wykonać następujące czynności w celu rozwiązania tego problemu:

  • Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilającego urządzenia Brother jest włożona do gniazda sieci elektrycznej i czy zasilanie jest włączone,
  • Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD urządzenia Brother nie jest sygnalizowany komunikat o błędzie. Jeśli jest sygnalizowany komunikat o błędzie, poszukaj odpowiedniego rozwiązania dla tego problemu,
  • Upewnij się, że urządzenie Brother jest połączone kablem bezpośrednio z komputerem. Kabel nie może przechodzić przez inne urządzenie peryferyjne, jak stacja Zip, zewnętrzna stacja CD-ROM lub przełącznik,
  • Sprawdź, czy kabel nie jest uszkodzony i czy nie ma więcej niż 2m długości,
  • Upewnij się, że jest wybrany odpowiedni sterownik drukarki. Jeśli drukujesz np. z programu MS Word, kliknij PLIK na pasku menu, kliknij polecenie DRUKUJ i upewnij się, że urządzenie Brother figuruje jako drukarka domyślna,
  • Upewnij się, że żadne inne sterowniki urządzeń, jak np. stacji Zip, zewnętrznych stacji CD-ROM itp., nie są skonfigurowane tak, aby uruchamiały się automatycznie przez port USB podczas rozruchu komputera,

Sugerowane miejsca do sprawdzenia:

  • Plik Win.ini –  Aby wyświetlić ten plik, użyj ścieżki C\WINDOWS\Win.ini. Jeśli w sekcji load= lub run= znajdują się jakiekolwiek urządzenia komunikujące się z portem USB, musisz je usunąć.
  • Grupa Autostart – Kliknij przycisk Start –> Programy –> Autostart.  Jeśli znajdziesz jakiekolwiek urządzenia komunikujące się z portem USB, musisz je stamtąd usunąć.

Jeśli komputer jest wyposażony w interfejs Hi-Speed USB 2.0, używany kabel musi obsługiwać interfejs Hi-Speed USB 2.0, co powinno być potwierdzone certyfikatem.

Zobacz tez ...